ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Κατασκευή της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου

 • Τοποθέτηση αλεξικέραυνων επισκευές και υποβρύχιες εργασίες

Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας

 • Κατασκευή στεγάστρου Calatrava

Rokas – Iberdrola Renewables

 • Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών ιστών

Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε

 • Επιθεωρήσεις καμινάδων και αγωγών

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

 • Καθαρισμοί σιλό, επιθεωρήσεις αγωγών

Enertec – Acciona

 • Εγκαταστάσεις και επισκευές μετεωρολογικών ιστών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

 • Συντήρηση και επισκευές κεραιών

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στο Ηράκλειο

 • Υποβρύχιες εργασίες

Γαλαξιδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων

Κίρφις Α.Ε

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων

Sparfish A.E

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων

Νηρεύς Α.Ε

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων

Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕΒΕ

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων

Blue Farm A.E

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων

Aqua Hellas A.E

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων

Pserimos Fish Farm

 • Υποβρύχιες εργασίες και επιθεωρήσεις ιχθυοτροφείων