ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Οι ανεμογεννήτριες εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς, η ελλιπής συντήρηση των πτερυγίων καθώς και του πυλώνα έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή μέχρι και την παύση της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, με σημαντικό οικονομικό κόστος. Επιπλέον, μια ελλιπώς συντηρημένη ανεμογεννήτρια εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων στα αιολικά πάρκα. Η εταιρεία Summiteam εφαρμόζει τις πιο ολοκληρωμένες μεθόδους για την επιθεώρηση και την επισκευή πτερυγίων, καθώς και για τη συντήρηση ολόκληρου του πυλώνα. Η εταιρεία αναλαμβάνει:

  • Επιθεώρηση Πτερυγίων
  • Επισκευή Πτερυγίων
  • Συντήρηση και επισκευή πυλώνων (αμμοβολή, υδροβολή κ.ά.)
  • Εκπαίδευση προσωπικού για επείγουσα εγκατάλειψη ανεμογεννήτριας

Οι εναερίτες της Summiteam, έχοντας λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν ελέγχους στα πτερύγια και τους πυλώνες των ανεμογεννητριών και να αποκαταστήσουν άμεσα τυχόν φθορές. Με τη μέθοδο πρόσβασης με σχοινί (rope access) προσεγγίζουν οποιαδήποτε σημείο των πτερυγίων και των πυλώνων με ασφάλεια και ταχύτητα, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων.

Leave a Reply

20 − two =