ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (VIDEO)
VIDEO
ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ LAFARGE
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ LAFARGE (VIDEO)
VIDEO ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΕΗ (VIDEO)
VIDEO ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ LARCO
VIDEO ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΣΙΛΟ ΤΗΣ LAFARGE
VIDEO ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ CALATRAVA
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ