ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (VIDEO)
VIDEO
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΣΙΛΟ ΤΗΣ LAFARGE
VIDEO ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ LARCO
VIDEO ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ LAFARGE (VIDEO)
VIDEO ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΕΗ (VIDEO)
VIDEO ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ LAFARGE
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΩΒΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ CALATRAVA
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ